MS Hidayat, Menteri Perindustrian

MS Hidayat, Menteri Perindustrian